lundi 14 novembre 2016

Viziunea morții în lumina Sfinților Părinți ai Bisericii


Le livre du Père Théodore, La vision de la mort à la lumière des Pères de l'Eglise, a paru en traduction roumaine aux éditions Doxologia (collection "Agora"). Il est disponible à cette adresse : https://edituradoxologia.ro/viziunea-mortii-lumina-sfintilor-parinti-ai-bisericii  

Un extrait de 25 pages du livre est consultable sur le même site: https://edituradoxologia.ro/sites/default/files/pdf/2016/11/viziunea_mortii_extras.pdf

Résumé en roumain

Într-adevăr, materialismului extrem, care consideră moartea ca fiind punctul final al vieții, i se opun credința creștină și exprimarea sau experiența sa, în Biserica Ortodoxă, prin mijlocirea unei tradiții scripturistice, liturgice, ascetice și duhovnicești, adiind ca un vânt aducător de nădejde.
Printr-un exercițiu de o mare limpezime, părinteleTheodore Papanicolaou propune o reflecție foarte actuală, cu privire la statutul morții în societățile noastre contemporane. Într-adevăr, într-un timp în care imaginea devine suportul de comunicare prin excelență, vederea morții este cel mai adesea legată de o reprezentare artistică, expresie a violenței unei lumi lipsite de repere. Cu toate acestea, în moartea lui Hristos, moartea își modelează un chip, al Celui Înviat, ceea ce-i face apropierea mai suportabilă. Ea este imaginea unui nou început. Desigur, durerile și suferințele legate de...